ارتباط با ما:
نشانی: مشهد- شهرک صنعتی توس- فاز 2- اندیشه 3- دانش 2- قطعه 702
تلفن تماس: 6-35410294-051
فاکس: 35410297-051
وب سایت: www.Azarakhshco.com
پست الکترونیک: Azarakhsh.galvanize@gmail.com